Borup Idrætsforening

Borup Idrætsforening blev stiftet den 6. september 1916 og havde altså 100 års jubilæum i 2016.

      

Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for idræt, og organisere idrætsudøvelse såvel på elite - som motionsplan. Foreningen skal herigennem søge at være et naturligt samlingspunkt i området, og sikre alle generationer gode fritidsbeskæftigelsesmuligheder.

Struktur

Borup IF, som også forkortes BIF, er gennem årene blevet udvidet med en række afdelinger og idrætsgrene.

Borup Idrætsforening er i forhold til de idrætsudøvende afdelinger en selvstændig enhed betegnet hovedforeningen. De idrætsgrene, der udøves under hovedforeningen, er organiseret i selvstændige afdelinger. 

Hovedforeningen og de enkelte afdelinger er juridisk og økonomisk uafhængige enheder. 

Hovedforeningens organer er repræsentantskabet, hovedbestyrelsen, forretningsudvalget samt de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg.

Det interne samarbejde og de enkelte enheders rettigheder og forpligtelser er grundlæggende reguleret i Borup Idrætsforenings vedtægter med  tilhørende samarbejdsaftale. 

Besøg Borup Idrætsforenings egen hjemmeside www.borup-idraet.dk for yderligere information.
Borup IF Badminton | Spillested: Hovedgaden 65 , 4140 Borup | CVR-nr. 36335033 |